ελ | en

συμμετοχή & υποστήριξη


Η διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας συσπειρώνει το σύνολο σχεδόν των δημοτικών συμβούλων, των επιφανών καλλιτεχνών και δημιουργών και των παραγωγικών φορέων της πόλης.

Χρειάζεται ωστόσο και εσένα


Υπόγραψε και στείλε επιστολή πολιτιστικής φιλίας ως ένας από τους πολυάριθμους φίλους της πόλης, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, που μοιράζονται το όραμα και αντιλαμβάνονται την αποστολή της Λάρισας.
Δείτε τις επιστολές πολιτιστικής φιλίας πόυ έχουμε λάβει


Γίνε μέλος ενός δυναμικού δικτύου εθελοντών που συνδράμει, συμμετέχει, υποστηρίζει και προτείνει δράσεις για την ευρύτερη δυνατή εμπλοκή των πολιτών της Λάρισας στην υπόθεση της διεκδίκησης.


Ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα που σχεδιάζονται και τις υποστηρικτικές συμπράξεις που διαμορφώνονται για την υλοποίηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας 2021.


Διάδωσέ το!


H πολιτιστική μας πολιτική υπερασπίζεται την ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία ενάντια στην εσωστρέφεια και τη μοναξιά. Την κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή ενάντια στον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση. Στηρίζεται στη παραγωγή πολιτισμού από το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό. Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών μας συνιστά για μας το βασικότερο χαρακτηριστικό της πολιτικής αυτής.

Πάνος ΣΑΠΚΑΣ
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Επιστημών
Δήμου Λαρισαίων