ελ | en

πρόθεση χορηγίαςΗ Λάρισα διεκδικεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και αποσκοπεί σε ευρύτερες συμπράξεις με τη συμμετοχή των πολιτών, των πολιτιστικών & παραγωγικών φορέων και των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής για την ανάδειξη ενός οικοσυστήματος που προωθεί την πολιτιστική παραγωγή, ευνοεί την πολιτιστική επιχειρηματικότητα και δημιουργεί συνθήκες ποιοτικής απασχολησιμότητας για τους πολίτες της Λάρισας. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζουμε καινοτόμα και ανταγωνιστικά χορηγικά προγράμματα με πολιτιστικό και κοινωνικό περιεχόμενο που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή της αγοράς στην υπό διαμόρφωση περιφερειακή συμμαχία.

Ενημερωθείτε για τα χορηγικά πακέτα
Έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον