ελ | en

γραφείο υποψηφιότητας


Η υποψηφιότητα της Λάρισας για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 είναι, κατ’ αρχήν, υπόθεση της κοινωνίας των πολιτών και του πολιτισμικού δυναμικού της. Την προσπάθειά τους υποστηρίζει τεχνικά το Γραφείο Υποψηφιότητας.

Γνωρίστε τα μέλη του Γραφείου και επικοινωνήστε μαζί τους για θέματα της αρμοδιότητάς τους


Γιώργος
Σάρλης

Εκτελεστικός Διεύθυντης

sarlis@larissa2021.eu

Σύντομο Βιογραφικό

Χάρης
Τσίτουρας

Συντονιστής Έργου

tsitouras@larissa2021.eu

Σύντομο Βιογραφικό


Γιώργος Οικονομίδης

Υπεύθυνος Αστικής Ανάπλασης & Υποδομών

oikonomidis@larisa2021.eu

Σύντομο Βιογραφικό

Όλγα Σταυροπούλου

Διευθύντρια Δημιουργικού, Επικοινωνίας & Ψηφιακού Περιεχομένου

stavropoulou@larissa2021.eu

Σύντομο Βιογραφικό


Δημήτρης Ζαφειριάδης

Υπεύθυνος Έρευνας & Τεκμηρίωσης Φάκελου

zafeiriadis@larissa2021.eu

Σύντομο Βιογραφικό

Γιάννης
Σιούλας

Υπεύθυνος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

sioulas@larissa2021.eu

Σύντομο Βιογραφικό


Εύη Μποτσαροπούλου

Υπεύθυνη Ευαισθητοποίησης & Διασύνδεσης

mpotsaropoulou@larissa2021.eu

Σύντομο Βιογραφικό

Μαρία Νικολαΐδου

Υπεύθυνη Ανάπτυξης Δικτύων & Κοινοτήτων

nikolaidou@larissa2021.eu

Σύντομο Βιογραφικό


Κρυσταλλία Μακατού

Υπεύθυνη Δικτύου Εθελοντών

makatou@larissa2021.eu

Σύντομο Βιογραφικό