ελ | en

αίτηση εθελοντήΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ


Η παρούσα αίτηση αποτελεί ένδειξη ενδιαφέροντος για εθελοντική και αμισθί προσφορά και συμμετοχή στην προσπάθεια της πόλης της Λάρισας να διεκδικήσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021.

Σας βεβαιώνουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν εμπιστευτικά και η χρήση τους θα είναι αποκλειστικά για τη συγκρότηση ομάδας εθελοντών.

* Υποχρεωτικά πεδία

(π.χ. Διοργάνωση εκδηλώσεων, Διοικητική υποστήριξη, Επαφή με χορηγούς, Επικοινωνία με το κοινό, Γραφείο Τύπου, Δημοσιότητα, κ.λπ).

Εφόσον το επιθυμείτε, χωρίς αυτό να αποτελεί κριτήριο ένταξης στην ομάδα εθελοντών, μπορείτε να επισυνάψετε βιογραφικό σημείωμα και να το αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@larissa2021.eu.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Γραφείο Υποψηφιότητας
Λάρισα Υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021
Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53, Λάρισα
T. 2410537110 // 2410530083


Ο τρόπος διαχείρισης προσωπικών δεδομένων από το Γραφείο Υποψηφιότητας Λάρισας για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι σύμφωνος με το άρθρο 11 του ν. 3471/2006. Η παρούσα επικοινωνία γίνεται καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποσκοπεί την απευθείας πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών. Το Γραφείο Υποψηφιότητας Λάρισας για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σας εγγυάται ότι τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο κ.α.) δεν θα γνωστοποιηθούν ή πωληθούν προς τρίτους, εκτός της περίπτωσης στην οποία η εταιρεία επιτάσσεται να παρέχει προσωπικά στοιχεία λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Υποψηφιότητας Λάρισας για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης: Γεωργιάδου 53, Λάρισα – 2410530083 – info@larissa2021.eu.